Vikbolands Taxi

Frakt

Transport av tyngre paket och gods

Vi på Vikbolands Taxi 160000 AB erbjuder även fraktning med lättare lastbilar för tyngre gods, paket eller dylikt.

Har du ännu tyngre gods eller behöver ta hem material så som grus, schakt eller liknande har vårt dotterbolag ”Nian Trp AB” även kapacitet för det.

Kontakta oss för mer information eller boka in din blivande transport.


Boka din taxi hos oss!

För säkra och trygga resor.