vikbolands taxi

Anställd

Väx med oss  

Tillsammans med våra anställda gör vi alltid vårt yttersta för att alltid ligga i topp, öka kvalitén på våra tjänster och alltid vara tillgängliga för våra kunder. Vi arbetar tillsammans med att föra Vikblads taxi framåt. Hos oss får du chansen att växa och utvecklas i en händelserik arbetsmiljö oavsett om du vill bli förare, växeloperatör, mekaniker eller arbeta med administrativt.  

Att bli förare hos oss  

Att bli en del av oss på Vikbolands Taxi innebär att du blir en del av en trygg organisation med 250 anställda. Vi ger dig möjlighet till en etablerad kundkrets inom skola/ omsorg och färdtjänst. Vi ger dig rätt förutsättningar för att du ska kunna lyckas i ditt arbete. Du blir en del av en organisation som städning arbetar med att förbättra förutsättningarna i branschen. 

Jobba hos oss  

Vi söker dig som vill ta ansvar och som brinner för att ge god service och som tycker om att arbeta med människor.  

Vi erbjuder dig;

 • Internutbildning  
 • Möjligt till vidareutveckling  
 • Etablerad kundkrets  

För att arbeta som taxiförare hos oss behöver du;

 • Svenskt körkort  
 • Goda kunskaper i svenska  
 • Taxiförarlegitimation (TFL)

Har du inte TFL är du välkommen att ansöka ändå.

Senaste nytt

2023-04-13

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

2023-04-13

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

2023-04-13

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed turpis sapien, dictum eget odio sit amet, pellentesque pulvinar risus.

Företagets Policys

VikbolandsTaxi 160 000 AB avser att upprätta en krisplan som ska gälla vid oförutsedd händelse som kan skada personalen fysiskt eller psykiskt.

Riskbedömningen av vad som kan förutses är klassat i olika områden som 

 1. Rån
 2. Överfall
 3. Trafikolycka
 4. Personskada

Områdena är sedan indelade för olika handlingsplaner antingen vad gäller

 1. Skada
 2. Dödsfall

I hanteringsplan ingår vid samtliga situationer att man ska larma vid fara. Att larma menas med att man larmar utifrån fordonets larmsystem. Larmet skickas då ut med position till trafikledning och samtliga andra kollegor i tjänst. Vid en larmande situation är det viktigt att ingen kollega åker till utsatt position om man inte fått order om det. Ansvarig trafikledare ansvar alltid för larmet och larmar därifrån räddningstjänst om det behövs.

Företaget hänvisar till särskilda larmrutin som företaget uppehållit. 

Krishaneringsplan

1A Rån, Skada

Vid rån av fordon eller kontanter är chaufförens målsättning att komma ifrån rånaren så snart som möjlighet ges, personalen måste snarast larma att de blivit rånad. Rånoffret ska lämna över fordon/kontanter till rånaren utan motstånd och snarast möjligt bryta kontakten med rånaren. Rånoffret ska vid larm lämna så detaljerad position som möjligt, position skall också kunna påvisas genom larmet som är sänt till trafikledningen.

Ansvarig trafikledare larmar polis, övrig personal och ansvariga på ledningsnivå.

Ingen kollega skall ingripa vid en sådan situation utan lämnar ingripandet till polisen. 

1B Rån, Dödsfall

Rånoffret avlider; när den rånade konstateras avliden kontaktas anhöriga via anhörigregistret, detta görs av ansvarig på ledningsnivå. De anställda samt anhöriga kallas samman till en krisgrupp, detta görs i företagets lokaler. Kontaktperson mot krisgrupp är ansvarig trafikledare på plats. Alt 1: Företagshälsovårdens krisgrupp, alt 2: Akutens krisgrupp.
Allt efterarbete mot rånaren sköts av polisen.

2A Överfall, Skada

Vid överfall från passagerare undvik om möjligt skada. Främsta uppgift från offret blir att larma och komma ifrån förövaren. Arbetande trafikledare tar hand om larmet och vidarebefordrar detta till polis samt larmar kollegor för att möjligt positionera överfallet.

När den drabbade kommit ur överfallet skall denna omedelbart tas till vårdinrättning för att få vård och dokumentera överfallet. Krisgruppen skall sammankallas av ansvarig trafikledare. Alt 1: Företagshälsovårdens krisgrupp, alt 2: Akutens krisgrupp.

2B Överfall, dödsfall

Offret avlider: när offret konstateras avliden kontaktas anhöriga via anhörigregistret, detta gör ansvarig på ledningsnivå. De anställda samt anhöriga kallas samman till en krisgrupp, detta görs i företagets lokaler. Kontaktperson mot krisgruppen är ansvarig trafikledare på plats. Alt 1: Företagshälsovårdens krisgrupp, alt 2: Akutens krisgrupp.
Allt efterarbete mot förövaren sköts av polisen. Polisen larmas av ansvarig trafikledare. 

3A Trafikolycka, Skada

Chaufför:
Ansvarig trafikledare larmar räddningstjänst. Drabbad chaufför och eventuellt medpassagerare skall omedelbart tas omhand av räddningstjänst. Ansvarig arbetsledare underrättar anhöriga samt avgör i samråd med krisgrupp behovet av krisgrupp. Alt 1 Företagshälsovårdens krisgrupp, alt 2: Akutens krisgrupp.

3B Trafikolycka, Dödsfall

Chaufför:
Ansvarig trafikledare larmar räddningstjänst. Ansvarig på ledningsnivå kontaktar anhöriga via anhörigregistret. Ansvarig trafikledare sammankallar till krisgrupp. 
Växeloperatör kontaktar ambulans och polis 112 till platsen. Ansvarig på ledningsnivå kontaktar anhöriga via anhörigregistret. Växeltelefonist sammankallar krisgrupp. Alt 1: Företagshälsovårdens krisgrupp, alt 2: Akutens krisgrupp.

4A Personskada, Skada

Vid en personskada på chaufför eller övrig personal på arbetsplatsen, skall dessa komma till vårdinträttning omgående för vård. Det skall vara ansvarig trafikledare på plats som ombesörjer detta. Detta görs genom att kontakta räddningstjänsten. Ansvarig trafikledare skall kontakta den skadades anhöriga.

Vid behov av krisgrupp är det ansvarig trafikledare som sammankallar till krisgrupp. Krisgruppen kan komma att kallas från två olika alternativ, alt.1: Företagets hälsovårdens krisgrupp, alt.2 Akutens krisgrupp. 

4B Personskada, Dödsfall

Personskada ovadsätt karaktär larmas till räddningstjänst av ansvarig trafikledare.

Vid en personskada som leder till dödsfall skall ansvarig arbetsledare kontakta anhöriga vid anhörigs registret. Ansvarig trafikledare sammankallar till krisgrupp. Alt. 1: Företagets hälsovårdens krisgrupp, alt.2: Akutens krisgrupp. 

Första hjälpen utrustning:

Samtliga fordon skall alltid vara utrustade med första hjälpen-utrustning. Fordonen utrustas med detta vid trafikstart och kontrolleras sedan genom internkontroller en gång årsvis. Däremellan är det föraransvar att kontrollera så samtlig utrustning finns.

Första hjälpen utrustning skall också finnas på samtliga depåer och verkstäder. Det är arbetsledningens ansvar att ständig ha överblick över tillgången på utrustningen. 

Information till eventuell uppdragsgivare:

Vid kris under arbete till uppdragsgivare, har företaget skyldighet att upplysa uppdragsgivare med information om det inträffade. Ansvarig trafikledare skall upplysa uppdragsgivare om hela händelseförloppet. Efter händelseförloppet skall en rapport om hela händelseförloppet skickas in till ansvarig hos uppdragsgivare.

Se särskild mall för upplysning till uppdragsgivare för trafikledare.

Övrig information:

Samtliga anställdas anhörigs register finns i dokumentskåpet. Det är den anställdes ansvar att upplysa om anhörigs registret ändras.

Samlingsplatser för krishantering är samtliga konferensrum på samtliga depåer. 

Mediakontakter skall endast förmedlas av Niclas Aronsson. 

 

Telefonlista

SOS alarm - 112
Direktnummer till växeln: 011-164318

Ansvariga arbetsledare på ledningsnivå:

Alexander Aronsson – 0708 16 00 23
Carolina Aronsson – 0708 16 00 99
Niclas Aronsson – 0708 16 00 00
Ulrika Aronsson – 0708 16 00 01

Företagshälsovård, Feel Good - 08-545 810 00

Uppdragsgivares trafikledning:

Kalmar Länstrafik – 010 212 10 10 (välj knapptryck 2,1)
Sörmlands Trafiken – 016 10 07 55
Östgötatrafiken – 0142 13 500

Ansvariga trafikledare: Haider Mushtaq, Julia Sandblom, Linnéa Erlingborn, Teodor Bengtsson, Shadan Qasim, 

Vikbolands Taxi 160000 och Högstad Produktion har som huvudsyssla att leverera en så trygg transport som vi kan i form av samhällsbetalda transporter, traditionella taxiresor, bud med mera. För oss är en god arbetsmiljö är en förutsättning för att våra medarbetare ska trivas och inte skadas på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är dessutom en viktig grund för att attrahera och rekrytera nya medarbetare.

Utgångspunkten i vårt arbete för att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för våra medarbetare, är att uppfylla aktuell lagstiftning, kundavtal och våra interna krav på arbetsmiljön. Vi strävar även efter att ständigt förbättringar arbetsmiljöarbetet och själva verksamheten.

Säker och hälsosam arbetsmiljö

För att vi ska lyckas med att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa är det viktigt att våra medarbetare och deras eventuella representanter ges möjlighet till samråd och medverkan i arbetsmiljöarbetet.

I vårt arbete med att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker ingår att:

 • våra medarbetare ska vara kunniga och motiverade för sina arbetsuppgifter och därmed aktivt bidra till en god arbetsmiljö. Det är varje medarbetares ansvar att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan att också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker som kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö. 
 • agera tidig på inrapporterade tillbud, olyckor och kränkande behandling, med målsättningen att förebygga att samma incident händer igen. 
 • arbeta förebyggande genom att till exempel utföra medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal och skyddsronder på fordon, verkstad och kontor. 
 • vi anpassar arbetsförhållandena, så långt det är möjligt och rimligt, till varje medarbetares förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 

Säker trafikmiljö

Vi strävar alltid efter att våra chaufförer, skeppare eller andra medarbetare som rör sig i trafiken inte ska bidra till att varken de själva eller någon annan medtrafikant ska skadas i trafiken. Som förare av fordon är det viktigt att: 

 • man alltid ser till att samtliga i fordonet använder bilbälte samt sitter fastspända som dom ska i exempelvis en rullstol, 
 • följa gällande trafikföreskrifter och hastighetsbegränsningar. 
 • inte använder mobiltelefonen när man kör. Samtal under färd ska ske med handsfree och undvikas i den mån det går. 

Droger

Berusningsmedel såsom tobak, alkohol och narkotika accepteras absolut inte ihop med arbetet.
Vid missbruk eller eventuellt påverkade medarbete skickas sådana till företagshälsovården, behandling sker enligt deras behandlingsplan och företagets drogpolicy. Syftet är inte att bli av med arbetstagaren utan att behandla.

Jämställdhet

Hos oss accepterar vi varken diskriminering eller trakasseri. Respekt ska alltid visas emellan medarbetare och kunder.

Våra medarbetares eller kunders kön, kultur, sexuell läggning, ursprung, ålder eller utbildning, får inte i något läge ha någon betydelse. Det är viktigt att i alla lägen behandla alla likadant.

Vår arbetsplats är alltid neutralt ur både politisk och religiös synvinkel.

Medarbetare och Verksamhet

Det är av största vikt att alla medarbetare arbetar med samma målsättning,
att följa regelverket och ge kunden en så bra service som möjligt.

Det är arbetstagarens plikt och ansvar att följa regelverk och ge kunden en bra service.

Trafikpolicy

Som förare av fordon är det viktigt att man alltid ser till att samtliga i fordonet använder bilbälte samt sitter fastspända som dom ska i exempelvis en rullstol.

Som förare har man ett direkt ansvar för hur fordonet framförs.

Man tar hänsyn till väglaget och kör aldrig fortare än tillåtet.

Man håller avstånd till fordonen runt omkring, speciellt det fordonet framför.

Man tänker på hur man använder sin telefon. Det är inte tillåtet att använda telefonen när man kör.

Samtal under färd ska ske i handsfree och undvikas i den mån det går.

Arbetstid

Arbetstiden är förlagd över hela dygnet, sju dagar i veckan. Arbetstider framgår av schema som rullande, alla arbetstagare måste vara beredda på att arbeta helger, samt vara beredd på att schemat ändras i samband med högtider, lov och dylikt.

Frånvaro

Frånvaro såsom sjukdom, vård av barn och annan frånvaro skall anmälas snarast möjligt.
Detta till arbetande chef.

Sjukanmälan ska göras varje dag. 
All frånvaro måste ersättas av annan personal eftersom varje individ är en nyckelperson.

Semester

Denna planeras och ansöks om i mars månad till sommarperioden, slutligt semesterschema presenteras i första veckan i april varje år. Under semesterperiod tillämpas bara hela veckor semester måndag-söndag, detta gäller också Jul och Nyårshelgen.

Lediga dagar

För exempelvis födsel, adoption, omsorg, sjukdom, begravning och studier ansöks om ca 14 dagar innan aktuellt datum på särskild blankett hos närmste chef, ledigheten beviljas eller avslås skriftligt samband med ledighetsansökan. Föräldraledighet skall meddelas minst 2 månader innan. 

Arbetsmiljö

Sker systematiskt i företaget, deltar gör skyddsombud, arbetsledning och särskild representant särskild vald av övriga arbetstagare.

Arbetsmiljö är alla ansvariga för, även du. Det gäller alltid att tänka till vad som är farligt och larma, det är varje arbetstagares plikt.         

Trivsel

Om vi trivs på arbetet får vi arbetsglädje, gemenskap, personlig utveckling detta leder till att vi presterar mer och förhoppningsvis rätt saker.
Därför ska varje arbetstagare vara medveten om detta och göra sitt yttersta för att uppnå detta.

Hälsa

Hälsotillståndet är viktigt och bör kontrolleras årsvis. Du måste även tänka på risken att smitta ner medarbetare, kunder eller samarbetspartner.
För att ha bra hälsa krävs att motionera regelbundet, företaget sponsrar med friskvårdspeng som passar dig. Friskvårdpengen betalas ut enligt följande kriterier, ta kvitto på aktiviteten du erhåller 50 % av totalsumman dock max 600 kr och gäller 1 gång per år perioden 1 januari- 31 december.

Resultatet följs upp vid det årliga medarbetarsamtalet.

Berusningsmedel

Berusningsmedel såsom tobak, alkohol och narkotika accepteras absolut inte ihop med arbetet.
Vid missbruk eller eventuellt påverkade medarbete skickas sådana till företagshälsovården, behandling sker enligt deras behandlingsplan och företagets drogpolicy. Syftet är inte att bli av med arbetstagaren utan att behandla.

Drogpolicy

Vår ambition är att arbetsmiljön skall vara säker och stimulerande. Vi arbetar därför målmedvetet för att eliminera risken för skador. Missbruk av droger innebär alltid ökad risk för skador, försämrad arbetsmiljö och hälsorisker. Drogmissbruk är oacceptabelt inom Vikbolands taxis verksamhet. Därför skall våra arbetsplatser vara drogfria. Med droger menar vi i detta sammanhang alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel samt anabola steroider. Narkotikaklassade läkemedel utskrivna av läkare omfattas ej av denna policy om det finns intyg på att det inte ska påverka körförmåga och arbetet.

Öppenhet, förmåga att förstå och mod att våga ta tag i svåra och allvarliga problem är viktiga faktorer i vårt arbete mot drogmissbruk. Det förutsätter kunskap och engagemang. Det åstadkommer vi genom information till samtliga medarbetare samt utbildning till chefer, fackliga företrädare och företagshälsovård.

Vi har alla ett ansvar i drogfrågor, arbetskamrater, chefer, fackliga företrädare och företagshälsovård. En del i vårt arbete mot missbruk är drogtester. Testresultatet får inte innehålla spår av droger. Befintlig personal kan bli uttagna till stickprov.

Vi ställer mycket höga krav på kvalitet och sekretess i samband med drogtest. Särskilt framtagna rutiner skall följas i samarbete med företagshälsovård och endast ackrediterade laboratorium används för analys.

Vid konstaterat missbruk skall ett anpassat handlingsprogram tas fram och en särskild stöd- och kontaktgrupp bildas. Målet är att genom rehabiliterade åtgärder hjälpa den drabbade medarbetaren tillbaka in i arbetslivet. Det är missbruket, inte missbrukaren, som ska bort.

Det är viktigt att den drabbade medarbetaren själv bidrar aktivt i handlingsprogrammet och följer de skriftliga avtal som tecknas. Inom ramen för tecknande kollektiv avtal kan frågan om fortsatt anställning aktualiseras vid brott mot avtalet.

Cheferna inom Vikbolands taxi skall vara föredömen för personal och ha en sund inställning till bruk av alkohol. Vi är därför restriktiva med alkohol i samband med personalfester, kurser och konferenser.

Värdering

På arbetsplatsen får inga diskrimineringar eller trakasserier förekomma. I övrigt är det viktigt att respekt alltid visas emellan medarbetare och kunder.

Jämställdhet

Vilket kön, kultur, ursprung, ålder eller utbildning medarbetare eller kunder har får inte i något läge ha någon betydelse. Det är viktigt att i alla lägen behandla alla likadant. Arbetsplatsen är politiskt och religion neutral.

Sociala medier

Sociala medier kan vara Facebook, Instagram, Twitter och andra liknande kommunikations forum. Brukning av företagets datorer sker endast i arbetet och används då endast för arbetet. Arbetsgivaren har rätt att kontrollera vad datorerna används till. Användning av sociala medier under arbetstid anses som högst opassande och får aldrig påverka arbetet. När man utanför arbetet använder sociala medier eller liknande forum gäller följande som anställd hos Vikbolands Taxi AB.

Inga kundrelationer får påverkas, vi håller allt på en professionell nivå. De vill säga att man inte kontaktar kunder eller brukare.

Behåller respekt för arbetskamrater, chefer, arbetsplats, utrustning, fordon. Detta genom att inte diskuterar/ta upp  detta/dessa i aktuella forum.

Företagets chefer har rätt att kontrollera de anställda i Vikbolands Taxi AB s användning av sociala medier ovadsätt om det används utanför eller inom arbetstid.

Frågor eller annat som gäller arbetet som:
Sjukanmälningar    
Ledighetsansökningar
Schemafrågor mm

Görs alltid via telefon under kontorstid förutom ledighetsansökaningar där ifylld blankett lämnas in på arbetsplatsen. De vill säga sociala medier och andra forum är högst olämpliga för detta.

Information

Information kan innehålla olikheter beroende på intern eller extern information, detta för att informationen ska nå olika målgrupper med olika intressen. Grundläggande gäller att man aldrig kan informera för mycket men informationen skall vara 100% korrekt. 
Informationen skall upprepas men jämna mellanrum så att alla får del.

Lärande

Alla medarbetar måste känna utveckling med sitt arbete och få använda de färdigheter och förmåga de besitter. Det är arbetstagarens plikt att framhålla sina specifika kunskaper som den vill/kan använda på arbetsplatsen. Likaså är det företagsledningen uppgift att motivera och utbilda medarbetarna och kollegor när utbildningstillfälle finns. 
All kunskap som kan härledas till företaget uppgifter är bra utbildning, utbildningen får inte inverka på arbetsplatsens arbete och kan inte överdrivas.

Vidareutbildning

Företaget har en målsättning att alla medarbetare skall vidareutbilda sig varje år, vidareutbildningens målsättning görs ihop med närmaste chef men det uppskattas om den är utvecklande för individen och företaget.

Introduktion

Alla nya medarbetare skall genomgå en rundvandring på företaget och förstå helheten och hur företaget arbetar. De olika system och arbetssätt som den anställda skall arbeta med kräver både teoretisk och praktisk lärande som avslutas med kunskapsprov.

Vikbolands Taxi 160000 och Högstad Produktion har som huvudsyssla att leverera en så trygg transport som vi kan i form av samhällsbetalda transporter, traditionella taxiresor, bud med mera. Tillsammans med våra medarbetare i företaget skall vi uppfylla de krav som både våra kunder, uppdragsgivare och myndigheter ställer på oss. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på företagets lednings engagemang och alla medarbetares deltagande. 

Trygga transporter

Trygga transporter för oss innebär att om Ni anlitar oss kommer uppdraget att utföras på och inom den tid som avtalats och dessutom genomförs på ett trafiksäkert sätt med kundfokus i åtanke. Det innebär att:

 • Våra fordon ska vara trafiksäkra, detta kontrolleras regelbundet genom både extern och interna besiktningar. 
 • Hastighetsbegränsningar ska aldrig överskridas och övervakas av företagets interna system som alarmerar vid överskridande. Detta gör att vi direkt kan fånga upp eventuella hastighetsbegränsningar. 
 • Samtliga fordon är utrustade med alkolås, vilket gör att ett fordon inte går att ta i trafik om ett positivt utblås förekommer. 
 • Förarnas körkort och behörigheter kontrolleras genom extern part varje dygn, vilket gör att vi kan garantera att vi har en förarkår med rätt och giltiga behörigheter.

Det skall vara enkelt att känna sig trygg med våra transporter! 

Bra bemötande

Samtliga transporter skall utföras av en medarbetare som alltid bemöter våra kunder med det bästa bemötandet.

Samtliga medarbetare skall därför:

 • Ha möjlighet i att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete. 
 • Förväntas bidra aktivt till att alltid tillsammans med övriga medarbetare alltid ha kundens fokus i åtanke. 

Ledningens engagemang i att sträva för ett så bra kundbemötande skall vara:

 • Utveckla ständigt våra medarbetares kundfokus. 
 • Sätta tydliga mål och kunna inom kundbemötande både mäta och kunna visa hur våra medarbetare skall kunna leverera. 

Utvärdering med kvalitén i fokus.

Många lovar stort men levererar smått. Eftersom vi vill vara en förebild inom branschen följer vi kontinuerligt upp nyckeltal för både leveranssäkerhet och bemötandet, men också andra parametrar som är viktiga för att säkra vår transportkvalitet. Om våra högt ställda mål inte skulle nås, analyserar vi grundorsaken samt vidtar åtgärder för att förebygga att det inträffar igen. Det anser vi är nyckeln till att ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster.

För Vikbolands Taxi 160000 AB och Högstad Produktion är det viktigt med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vårt miljöarbete bygger på en succesiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av samtliga åtgärder ska leda vårt miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås. Att uppfylla gällande miljöförfattningar anser vi vara en självklarhet.

Fossilfria till 2025

Transporter är vår huvudsyssla oavsett om det rör sig om samhällsbetalda resor, taxiresor eller bud. Transporter har samtidigt en stor påverkan på klimatet och miljön i övrigt. 
I vårt arbete för att skydda miljön och förebygga föreningar har vi därför tankat våra fordon med förnyelsebara bränslen sedan 1997. Vår målsättning är att vara helt fossilfria till 2025!

Miljökunnig personal

För oss är det viktigt att samtliga medarbetare är delaktiga i miljöarbetet och tar ansvar för sin miljöpåverkan. Utan deras medverkan kan varken denna miljöpolicy eller våra miljömål nås. 
Vår ambition är att samtlig personal ska uppdateras löpande i miljöfrågor i verksamheten. Vi strävar även efter Ecodriving-kompetens bland chaufförerna.

Miljöanpassade lokaler och arbetsplatser

Även våra lokaler och verkstäder är en viktig del i miljöarbetet. Här ingår allt från miljöanpassade inköp, säker kemikaliehantering och sortering av avfallet som uppstår. Självklart har vi de tillstånd som krävs för vår verksamhet! 

 

Vikbolands Taxi 160000 AB – Policy kränkande särbehandling och trakasserier

Vikbolands Taxi 160000 AB, nedan kallat företaget är en organisation som inte accepterar någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier. Samtliga arbetsplatser som tillhör företaget ska vara helt fria från kränkande särbehandling och trakasserier. Vårt företag är vår gemensamma organisation som ska vara en trygg arbetsplats.

Vår trygga arbetsplats uppnår vi genom att vi respekterar varandra och vår arbetsmiljö. Arbetsmiljö är hur vi har det runt oss och hur vi behandlar varandra. På företaget ska råda ett professionellt, öppet och varmt arbetsklimat. Detta uppnås genom ett gott samarbete mellan samtliga medarbetare och genom god stämning ge plats för olikheter samt att alla blir sedda och hörda.

Alla chefer/ledare inom företaget är ansvariga att omedelbart agera när de blir vittnen eller får information om misstänkt kränkande särbehandling eller trakasserier.

Alla medarbetare har ansvar att säga ifrån/markera om man får kännedom om kränkande särbehandling eller trakasserier. Detta görs genom att antingen vända sig direkt till berörd person, skyddsombud, närmsta chef/ledare. 

Alla medarbetare inom företaget har ett ansvar att uppträda på ett bra och respektfullt sätt.

Ärenden som uppkommer med anledning av kränkande särbehandling eller trakasserier ska alltid behandlas konfidentiellt. Via HR på företaget kan du snabbt få stöd och hjälp av företagets företagshälsovård. 

ÅTGÄRDER/SANKTIONER SOM KAN BLI AKTUELLA OM KRÄNKNINGAR/TRAKASSERIER FASTSTÄLLS:

 • Handlingsplan
 • Tillsägelser
 • Skriftlig erinran
 • Omplacering
 • Uppsägning personliga skäl
 • Avsked 

 

Definitioner av ovanstående benämnda saker:

 • Kränkande särbehandling: handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 
 • Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
 • Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdigheter. 

Sekretess förbindelse och tystnadsplikt

Sekretessavtal

Detta sekretessavtal har ingåtts mellan Högstad Produktion AB, nedan kallas ”Företaget” och den anställde (ev f-skatt räknas som anställd gällande detta) nedan kallad den anställde och är bindande under anställningen och efter anställningens upphörande.

Anställningsförhållandet grundar sig på ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivaren och den anställde. 

Sekretessåtagande

Genom detta sekretessavtal åtar sig den anställde tystnadsplikt för all konfidentiell information och att inte avslöja någon konfidentiell information för en tredje man. Med ”konfidentiell information” avses i avtalet varje upplysning om Företaget, dess uppdragsgivare eller kunder, som inte uppenbart är av sådan karaktär att uppgiften utan olägenhet för uppdragsgivaren eller annan kan avslöjas för utomstående.

Konfidentiell information kan vara i såväl skriftlig, muntlig som elektronisk form.

Konfidentiell information får endast vidarebefordras till anställda inom Företaget som omfattas av samma tystnadsplikt och i den utsträckning som är nödvändigt för utförande av det aktuella uppdraget.

När anställningen upphör eller när Företaget så begär ska all konfidentiell information återlämnas till Företaget. Det gäller allt som kan hänföra sig till Företagets verksamhet.

Brott mot avtalet samt mot skyldigheten att återlämna konfidentiell information enligt ovan kan medföra rättsliga påföljder enligt lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409)

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Vikbolands Taxi 160000 och Högstad Produktion har som huvudsyssla att leverera en så trygg transport som vi kan i form av samhällsbetalda transporter, traditionella taxiresor, bud med mera.

Vi uppmuntrar alla anställda, underentreprenörer och övriga personer som omfattas av Visselblåsarlagen att rapportera om allvarliga missförhållanden som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Exempel på missförhållanden kan vara: 

 • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen.
 • Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter.
 • Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter. 
 • Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall, olagliga utsläpp till luft, vatten eller mark.

Hur görs en anmälan?
Vi har satt upp följande alternativa rapporteringsvägar: 

 • du kan alltid kontakta trafikledare, HR eller VD när det gäller visselblåsarärenden. 
 • vill du rapportera mer anonymt har varje anläggning tillhörande företaget en anonym låst brevlåda för att lämna in en anmälan. På brevlådan skall det synas tydligt vilka dagar per vecka som brevlådan kontrolleras. 

Vad händer med en anmälan?
Alla inrapporterade ärenden hanteras konfidentiellt. Det innebär att det enbart hanteras av en begränsad krets av personer (granskare) som lyder under strikt sekretessåtagande. Granskarna utreder och beslutar om ärendet omfattas av visselblåsarlagen eller inte. Åtgärder beslutas därefter (se vår rutin för visselblåsarärenden).

Hantering av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast i den omfattning som är nödvändig för att bedöma och utreda anmälningar om missförhållanden. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, GDPR samt våra interna rutiner för hantering av personuppgifter.

Det är enbart särskilt utsedda personer hos oss som hanterar dessa ärenden. 

Skydd mot repressalier och hindrande åtgärder
Vi på Vikbolandets Taxi och Högstad produktion försäkrar att det inte blir några repressalier eller andra negativa konsekvenser för personer som anmäler missförhållanden i god tro.

 

Niclas Aronsson
VD Vikbolands Taxi AB/ Höstad Produktion AB

Boka din taxi hos oss!

För säkra och trygga resor.