• Vingåker

I Vingåker är 5-6 fordon stationerade , uppdragsgivare är Kommunerna i Sörmland och Landstinget Sörmland. Till bilarna går det åt 6 heltidstjänster.